การวัดมอส เฟต 3 ขา และ วิธีวัดมอสเฟต MOSFET

วัดมอสเฟต


วิธีวัดมอสเฟต  MOSFET  มีรูปประกอบ ช่วยให้เข้าใจง่าย ๆ 

ขั้นตอนการวัดมอสเฟต  แบ่งออกเป็น 3 ข้อดังนี้  โดยจะสรุปให้อยู่ในตาราง

1.  วัดขา  G กับขา D     จะวัดไม่ขึ้นเลยสักครั้ง สลับสายวัดก็ไม่ขึ้นเพราะตรงขา G มีฉนวนคั่นไว้ไม่ได้ต่อกับขาอื่นๆ
2.  วัดขา  G กับขา S     จะวัดไม่ขึ้นเลยสักครั้ง สลับสายวัดก็ไม่ขึ้นเพราะตรงขา G มีฉนวนคั่นไว้ไม่ได้ต่อกับขาอื่นๆ
3.  วัดขา  D กับขา S      แบ่งออกเป็น  3 กรณีตามในตาราง     ด้านล่าง   
ส่วนวิธีวัดไตรแอค ทรานซิสเตอร์  ไดโอด  IGBT   คาปาซิเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นๆ  
จะอยู่ในหนังสือชื่อ
" การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม "     รายละเอียดของหนังสือนี้ ดูด้านล่างวัดมอส เฟต 3 ขา      วิธีวัดมอสเฟต  MOSFET
ตารางสรุป   การวัดมอส เฟต 3 ขา 
อ่านต่ออีก  15  บท  ที่   หนังสือด้านล่างวิธีการใช้มัลติมิเตอร์      วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 มี  15   ตอน   การใช้งานมัลติมิเตอร์     เพื่อวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 -    เช็ค ดี / เสีย  เป็น    
 -    วัดอุปกรณ์เป็น   ครบอุปกรณ์ที่สำคัญ
 -     เตรียมตัวไปทำงาน หรือ สมัครงาน  มีพื้นฐานดี  สามารถต่อยอดไปได้ไกล  
        บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆต้องการคนที่มีพื้นฐานดีและเตรียมพร้อมจะทำงาน  
        เมื่อเข้าไปทำงานแล้วใช้เวลาเรียนรู้งานไม่มาก
-      ลดต้นทุน    ใช้ของให้คุ้มค่า    อุปกรณ์หายากแล้วจำเป็นต้องซ่อมเพื่อใช้งานต่อ  
        ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง


อ่านได้ที่     Google  play   books    กดที่รูปปกหนังสือ    จะไปยังหน้าเพจหนังสือให้


หนังสือ   ebook  Google play books

                   ปก  หนังสือ  E- book  " การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม " 
 อ่านได้ที่   Google play books   มี   15  เรื่องในเล่ม   
มีรูปประกอบเยอะ          เข้าใจง่ายสาธิตวิธีวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   มีรูปประกอบเยอะและมีตัวอย่างชัดๆ  

>   เข้าใจง่ายเพราะมีรูปประกอบจำนวนมาก
>   สะดวกสำหรับยุคนี้  คือ   อ่านผ่าน App " Google Play Books "   ในมือถือ

สำหรับมือใหม่และคนที่สนใจการวัดอุปกรณ์ดีเสียเพื่อซ่อมวงจรและทำงานเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า      หนังสือ " การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม "  นี้
มีเนื้อหาถึง 15 บท โดยครอบคลุมการวัดอุปกรณ์ที่สำคัญ ๆ   อ่านได้ที่
Google  Play  Books   โดยทำตาม   2   ขั้นตอน   ต่อไปนี้

1)   ลง App  ก่อน  ชื่อแอป  Google Play Books    (อยู่ที่   Play Store  ในมือถือ )
2)  ค้นหาชื่อหนังสือ  ...... ค้นหาผ่าน google  ........ โดยใช้ชื่อหนังสือค้น หรือ ใช้คำค้นว่า  
"  15 Lesson Test Electronic Components (Thai ) การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม "
หรือ  คลิกตามด้านล่างนี้   จะพาไปยังหน้าหนังสือนี้เลย    ที่  Google Play Books 
ตัวอย่าง หัวข้อในหนังสือ
ครบ การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ  หนังสือ " การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม "
มี 15 บท มีให้อ่านที่ร้านอีบุ๊คชั้นนำ    Google Play Books  
และ   MEBMARKET 
หนังสือสำหรับ ช่างซ่อม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค อาชีวะ สายอาชีพ และผู้ทีสนใจหนังสือช่าง   
สารบัญมี    15 บท  ดังนี้
1)   วิธีวัดไอจีบีที      2)  วิธีวัดมอสเฟต     3) วิธีวัดไตรแอค     4)  วิธีวัดเอสซีอาร์    
5)   วิธีวัดทรานซิสเตอร์   6)   วิธีวัดไอซี  DIP   8   ขา  16 ขา   20  ขา      7)  วิธีวัดไอซี  OPTO     
8)   วิธีวัดไอซีเร็กกูเลเตอร์ตระกูล  78XX   79XX
9)   วิธีวัดไดโอด     10)  วิธีวัดซีเนอร์ไดโอด   11)   วิธีวัดไดโอดบริดจ์  ขั้นเทพ   
12)    วิธีวัด LED    13)  วิธีวัดตัวต้านทาน      14)  วิธีวัดตัวต้านทานปรับค่าได้  วัด VR     
15)    วิธีวัดคาปาซิเตอร์  
 


เลือก หัวข้อ  / เรื่อง  อ่านต่อ