การหาเบอร์ทรานซิสเตอร์ ไดโอด SMD จากโค้ดย่อ หรือ Marking

หาเบอร์ทรานซิสเตอร์  ไดโอด   SMD   จากโค้ดย่อ หรือ Marking เบอร์ทรานซิสเตอร์   ไดโอด   SMD


ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ SMD ได้รับความนิยม  ทำให้งานซ่อมไม่ว่าจะเป็นการบัดกรี  การถอนบัดกรี  การหาอะไหล่มาแทนตัวที่เสีย ต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แบบ SMD มาก   อุปกรณ์แบบ SMD นั้นจะพิมพ์โค๊ดย่อ  หรือ Marking Code ไว้ที่ตัวอุปกรณ์เพื่อใช้ระบุว่าพาร์ทเต็มของมันคือเบอร์อะไร    ปัญหาของ Marking Code ก็คือหลายครั้งพบว่า Marking Code เหมือนกันสามารถเป็นอุปกรณ์ได้หลายชนิด  ดังนั้นการบอกร้านอะไหล่ว่าต้องการอะไหล่ SMD โค้ดนี้ อาจได้ของไม่ตรงแบบเดิมและได้อุปกรณ์คนละชนิดเลยก็เป็นไปได้   ส่วนมากร้านอะไหล่ไม่ค่อยมีเวลามาค้นหาพาร์ทหรือเบอร์เต็มให้เนื่องจากมันมีข้อจำกัดอยู่   ดังนั้นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะหาพาเบอร์เต็มจากโค้ดย่อคือช่างนั้นเองเพราะว่ามีว่ามีอะไหล่ตัวจริงอยู่ในมือ มันต้องใช้อะไหล่ตัวจริงประกอบการหาเบอร์เต็ม

1)  ให้ดูที่บอร์ดว่าตรงนั้นพิมพ์ไว้ว่า   เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร  ?  เช่น Tr  ทรานซิสเตอร์  ,  D  ไดโอด เป็นต้น

2)  จากนั้นเอา  Marking Code ไปค้นหาใน Google ว่าโค้ดนี้คือเบอร์อะไร

3)  เอาข้อมูลที่ค้น  เช็คว่าชนิดอุปกรณ์ตรงไหม ?  ตัวถังตรงไหม  ? ขนาดอุปกรณ์เท่ากันไหม ?  และ ตำเหน่งขาตรงไหม  ?


สำหรับพวกไอซี ( ICs) ให้ระวังเรื่องขนาดของตัวถังเพราะ   IC SMD code  ปัญหาที่เคยเจอคือโค้ดเหมือนกัน จำนวนขาเท่ากัน  แต่ขนาดความกว้างความยาวของตัวถังไม่เท่ากัน   ให้แจ้งร้านอะไหล่จำนวนขาของไอซี พร้อมกับแจ้งขนาดความกว้างและความยาวของตัวถังด้วย


เบอร์ทรานซิสเตอร์  ไดโอด   SMD


เลือก หัวข้อ  / เรื่อง  อ่านต่อ