เทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์ ออนไลน์ ทรานซิสเตอร์เบอร์แทน วิธีเทียบเบอร์ ไดโอด มอสเฟต IGBT SCR

เทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์   ออนไลน์   ทรานซิสเตอร์เบอร์แทน


2   วิธีเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์  และ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วยตัวเอง  

ข้อดีของวิธีการนี้คือ  มีารางเปรียบเทียบค่าต่างๆ    ช่วยให้เห็นภาพรวมและค่าที่สำคัญ ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  ให้ไล่ดูรูปด้านล่างจนจบขั้นตอน     จำเป็นต้องทราบและอ่านทั้ง 2   วิธีเทียบเบอร์นี้ไว้   ในการนำไปใช้งานจริงสามารถเลือกใช้ตามความถนัด  หรือ ใช้สลับวิธีกันก็ได้    วิธีเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์ออนไลน์ และ วิธีเทียบเบอร์   ไดโอด  มอสเฟต   IGBT   SCR  เป็นต้น     ให้อ่านต่อไปนี้จนจบ  และ   ดูวีดีโอประกอบอีกรอบ

ดู   Video  ที่อยู่  ด้านล่างสุด   ........

และ  อ่านตามนี้ ประกอบ   ...........

ในงานซ่อมจำเป็นต้องเทียบเบอร์อุปกรณ์เนื่องจากอะไหล่บางเบอร์หายาก  บางเบอร์เลิกผลิตแล้ว หรือเป็นงานซ่อมด่วนต้องใช้อะไหล่ที่มีในร้านมาใช้แทนชั่วคราวไปก่อนเป็นต้น 


วิธีที่  1  ให้ไปที่เวปไชต์ตามรูปด้านล่าง  และ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่   1)   ใส่เบอร์ที่ต้องการค้นในช่องค้นหา  ตามรูป

ยกตัวอย่างต้องการค้นหาเบอร์แทนของ      IRF840

มันจะขึ้นรายการเบอร์ต่างๆ       ให้คลิกเลือกเบอร์ที่ตรงมาแสดง 

และ   มันจะแสดงรายละเอียดสเปคตามรูป


    เลือกกดเบอร์ที่ตรง  มาแสดงรายละเอียด

    แสดงรายละเอียดของเบอร์นั้น ๆ  


ขั้นตอนที่   2)   ให้เลือนลงมาแถวล่างๆจะเจอข้อความ  Equivalent   

ตามตัวอย่างที่วงไว้ในรูป และ   กดตรงที่วงไว้นี้


    
   กดตรงข้อความนี้   เพื่อให้มันแสดงเบอร์เทียบเคียงขึ้นมา   เป็นตารางรายการเบอร์ตามด้านล่าง
ขั้นตอนที่   3)    มันจะแสดงตารางเบอร์เทียบและเบอร์ใกล้เคียงให้เลือก   ให้ทำการเปรียบเทียบตัวถัง ตำเหน่งขา และค่าทางไฟฟ้า  โดยเราต้องมีความเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์และค่าทางไฟฟ้าระดับหนึ่งในการเลือกเบอร์เทียบตามตารางแนะนำนี้   เช่น  ให้เปรียบเทียบ

-    ค่ากระแสไฟฟ้า    เท่ากันหรือมากกว่า  =  ใช้ได้

-    ค่าแรงดันไฟฟ้า    เท่ากันหรือมากกว่า  =  ใช้ได้

-    ค่ากำลังไฟฟ้า หรือ วัตต์   เท่ากันหรือมากกว่า  =  ใช้ได้

-    รูปแบบตัวถังในตารางใช้คำว่า Case  และ การเรียงตำเหน่งขา ต้องเรียงเหมือนกัน

-    ชนิดโครงสร้าง  เช่น   NPN    PNP  ,   N  แชนแนล ,  P  แชนแนล ต้องชนิดเหมือนกัน

-    แรงดันสั่งงานตรงขาเกต  หรือขา G   สำหรับมอสเฟต    IGBT  และ SCR

-     ค่าความจุอินพุต    ระยะเวลา tr   และ  ค่าความต้านทานขณะ ON ของมอสเฟต  ( Rds ON ) ยิ่งน้อยยิ่งดีจะมีการสูญเสียน้อย มีความร้อนน้อยขณะทำงานสภาวะ  ON 

 

    
    ตารางเปรียบเทียบค่าต่างๆ    ช่วยให้เห็นภาพรวมและค่าที่สำคัญ ๆ  ได้อย่างรวดเร็ววิธีที่  2    เบอร์เทียบที่มีคนแนะนำไว้โดยเราจำเป็นต้องทวนเช็คสเปคอีกรอบเพื่อให้ชัวร์     

โดยใช้คำค้นตามตัวอย่างนี้  พิมพ์เบอร์และตามด้วยคำว่า  Replacement  หรือ  Equivalent   หรือ Cross   Reference    ดูตัวอย่างด้านล่าง    โดยเราต้องตรวจสอบอีกรอบเรื่องตัวถัง   ตำเหน่งขาและค่าทางไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจ

TIP41C   Replacement

TIP41C   Equivalent 

TIP41C   Cross   Reference 
วิธีการใช้มัลติมิเตอร์      วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 มี    15   ตอน   การใช้งานมัลติมิเตอร์     เพื่อวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 -    เช็ค ดี / เสีย  เป็น    
 -    วัดอุปกรณ์เป็น   ครบอุปกรณ์ที่สำคัญ
 -     เตรียมตัวไปทำงาน หรือ สมัครงาน  มีพื้นฐานดี  สามารถต่อยอดไปได้ไกล  
        บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆต้องการคนที่มีพื้นฐานดีและเตรียมพร้อมจะทำงาน  
        เมื่อเข้าไปทำงานแล้วใช้เวลาเรียนรู้งานไม่มาก
-      ลดต้นทุน    ใช้ของให้คุ้มค่า    อุปกรณ์หายากแล้วจำเป็นต้องซ่อมเพื่อใช้งานต่อ  
        ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง


อ่านได้ที่     Google  play   books    
กดที่รูปปกหนังสือ (รูปที่  1)    จะไปยังหน้าเพจหนังสือให้


หนังสือ   ebook  Google play books

              ปก   หนังสือ  E- book  " การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม " 
 อ่านได้ที่   Google play books   มี   15  เรื่องในเล่ม   
 มีรูปประกอบเยอะ         เข้าใจง่าย

วิธีการใช้มัลติมิเตอร์     วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


กดที่รูป     ปกหนังสือ   ( รูปที่  1)    จะไปยังหน้าเพจหนังสือให้   
อ่านได้ที่     Google  play   books   
สะดวก  และ ง่าย   สำหรับยุคมือถือใช้เพื่อการเรียน  และ  การทำงาน