รหัส ไดโอด SMD ไดโอดชิป A2

ไดโอด  SMD รหัส   A2  ตามรูป เป็นไดโอดมาตรฐาน หรือซีเนอร์ไดโอด ?


1)  ให้ดูสัญลักษณ์ที่ PCB    2) วัดวิเคราะห์ประกอบ    3) เช็คลักษณะตัวถังและวัดขนาด     
4)  ข้อมูลประกอบอื่นๆตามหน้างานและความเห็นของช่าง
Diode  มี  marking  A2  อาจเป็นเบอร์  1N4148W  ไดโอดมาตรฐาน
แต่จากการวัดวิเคราะห์ในวงจรที่ซ่อมอยู่  พบว่าเป็นซีเนอร์ไดโอด
Zener   marking  A2    เป็นเบอร์  VDZ5.1B  และ  UDZS5.1B   โดยให้วัดตัวถังเพื่อเช็คขนาด

VDZ5.1B    สเปคแรงดัน Vz =  5.1 V      ,   วัตต์  W =  100mW

กรณีอะไหล่หายากและงานซ่อมด่วนอาจหาซีเนอร์เบอร์อื่นที่หาง่ายและมีแรงดัน Vz  5.1V  ใช้แทน


รหัส ไดโอด SMD   ไดโอด ชิป A2เลือก หัวข้อ / เรื่อง  เพื่ออ่านเพิ่ม