เลือกเบอร์แทน วาริสเตอร์ กันฟ้าผ่า ( Varistor ) ตารางวาริสเตอร์

หาเบอร์แทน  วาริสเตอร์กันฟ้าผ่า และ ตารางวาริสเตอร์ 


วาริสเตอร์ กันฟ้าผ่า Varistor  ตารางวาริสเตอร์


บทความนี้มีตารางวาริสเตอร์  เพื่อใช้ค้นหาเบอร์และเทียบเบอร์  เช่น  ต้องการค้นว่าวาริสเตอร์  250V  จะเป็นเบอร์อะไร  คำตอบคือเบอร์  14D391K  โดยดูจากตารางที่ 2    หรือต้องการค้นว่าวาริสเตอร์เบอร์  14D471K  มีสเปคไฟกี่โวลต์ ?   จากตารางที่ 2  จะได้ว่า     CNR14D471K  =  300V      วาริสเตอร์กันฟ้าผ่าอยู่ในวงจรภาคจ่ายไฟ  ถ้าใช้กับไฟ  220Vac มักเป็นเบอร์   14D431K  = 275V    เป็นเบอร์ที่ทนแรงดันได้ถึง  275V แรงดันที่สูงจากนั้นมันจึงจะทำงานโซนป้องกัน  โดยจะเลือกให้สูงกว่าไฟปกติของวงจรหรือระบบ   10-20%    ถ้าเลือกบวก % ต่ำไปมันจะทำงานเร็วป้องกันเร็วใช้กับวงจรที่เน้นการป้องกันเร็ว  แต่บางวงจรเราไม่ต้องการให้มันทำงานป้องกันเร็วเกินไป    ต้องบวกเผื่อในระดับ 20%     ต้องเลือกบวก % ให้พอดีเพื่อให้มันทำหน้าที่ป้องกันได้ทันและไม่ทำงานไวเกินไป    เช่น   ไฟปกติของวงจรหรือระบบ  220Vac  จะได้ว่า    220V + 20%  = 264V   นิยมเลือกใช้เบอร์   14D431K ที่ทนแรงดันไฟ   275V   คือถ้าไฟต่ำกว่า 275V  มันจะยังไม่ทำงานป้องกัน  ถ้าไฟเกินประมาณ    275V ขึ้นไปมันจะเริ่มทำงานป้องกันหรือตัดยอดคลื่น   การทำงานของวาริสเตอร์จะ มี % คลาดเคลื่อนด้วยจึงใช้คำว่าแรงดันประมาณ       เบอร์    14D431K   เป็นเบอร์ที่นิยมใช้ในปลั๊กพ่วงไฟ 220Vac   ด้วย    วาริสเตอร์มีความโต   Dia  หลายขนาด  เช่น  10D  คือ 10mm    14D คือ  14mm    20D คือ 20mm   

ตารางวาริสเตอร์วาริสเตอร์  14D471K   วาริสเตอร์ 250Vອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກ ตารางวาริสเตอร์


วิธีการใช้มัลติมิเตอร์     วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 มี   15  บท  การใช้งานมัลติมิเตอร์   เพื่อวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

-    เช็ค ดี / เสีย  เป็น    
-    วัดอุปกรณ์เป็น   ครบอุปกรณ์ที่สำคัญ 
-     เตรียมตัวไปทำงาน หรือ สมัครงาน  มีพื้นฐานดี  สามารถต่อยอดไปได้ไกล  
       บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆต้องการคนที่มีพื้นฐานดีและเตรียมพร้อมจะทำงาน  
       เมื่อเข้าไปทำงานแล้วใช้เวลาเรียนรู้งานไม่มาก
-    ลดต้นทุน    ใช้ของให้คุ้มค่า    อุปกรณ์หายากแล้วจำเป็นต้องซ่อมเพื่อใช้งานต่อ  
     ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง

อ่านได้ที่    Google  play   books    กดที่รูปปกหนังสือ   จะไปยังหน้าเพจหนังสือให้


หนังสือ  ebook Google play books

             ปก   หนังสือ  E- book  " การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม " 
อ่านได้ที่   Google play books     มี  15  บท ในเล่ม
มีรูปประกอบเยอะ          เข้าใจง่ายสาธิตวิธีวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   มีรูปประกอบเยอะและมีตัวอย่างชัดๆ  

>   เข้าใจง่ายเพราะมีรูปประกอบจำนวนมาก
>   สะดวกสำหรับยุคนี้  คือ   อ่านผ่าน App " Google Play Books "   ในมือถือ

สำหรับมือใหม่และคนที่สนใจการวัดอุปกรณ์ดีเสียเพื่อซ่อมวงจรและทำงานเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า      หนังสือ " การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม "  นี้
มีเนื้อหาถึง 15 บท โดยครอบคลุมการวัดอุปกรณ์ที่สำคัญ ๆ   อ่านได้ที่
Google  Play  Books   โดยทำตาม   2   ขั้นตอน   ต่อไปนี้

1)   ลง App  ก่อน  ชื่อแอป  Google Play Books    (อยู่ที่   Play Store  ในมือถือ )
2)  ค้นหาชื่อหนังสือ  ...... ค้นหาผ่าน google  ........ โดยใช้ชื่อหนังสือค้น หรือ ใช้คำค้นว่า  
"  15 Lesson Test Electronic Components (Thai ) การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม "
หรือ  คลิกตามด้านล่างนี้   จะพาไปยังหน้าหนังสือนี้เลย    ที่  Google Play Books 
ตัวอย่าง หัวข้อในหนังสือ
ครบ การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ  หนังสือ " การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม "
มี 15 บท มีให้อ่านที่ร้านอีบุ๊คชั้นนำ    Google Play Books  
และ   MEBMARKET 
หนังสือสำหรับ ช่างซ่อม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค อาชีวะ สายอาชีพ และผู้ทีสนใจหนังสือช่าง   
สารบัญมี    15 บท  ดังนี้
1)   วิธีวัดไอจีบีที       2)  วิธีวัดมอสเฟต     3) วิธีวัดไตรแอค     4)  วิธีวัดเอสซีอาร์    
5)   วิธีวัดทรานซิสเตอร์   6)   วิธีวัดไอซี  DIP   8   ขา  16 ขา   20  ขา      7)  วิธีวัดไอซี  OPTO     
8)   วิธีวัดไอซีเร็กกูเลเตอร์ตระกูล  78XX   79XX
9)   วิธีวัดไดโอด     10)  วิธีวัดซีเนอร์ไดโอด     11)   วิธีวัดไดโอดบริดจ์  ขั้นเทพ   
12)    วิธีวัด LED    13)  วิธีวัดตัวต้านทาน     14)  วิธีวัดตัวต้านทานปรับค่าได้  วัด VR     
15)    วิธีวัดคาปาซิเตอร์