3 เวบไซต์ มีประโยชน์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ www.testmultimeter.com

 

อ่านค่าตัวต้านทาน  2.2  Ohm  ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກ

แนะนำ   3    เว็บไซต์     มีประโยชน์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์  

ข้อ 1 เป็นการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    ข้อ 3 เป็นการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  และ ข้อสุดท้ายเป็นหนังสือ E  Book สำหรับอ่านเพิ่มเติม


1 )     How   to   test   electronic  devices      (  English )  

    การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

       Check electronic devices with multimeter   และ อื่นๆ 

      บทความภาษาอังกฤษ   อ่านที่  >    https://testmultimeter.com/


                       Visit  website  to  read :  https://testmultimeter.com/


Check    electronic    devices    with   multimeter

Read   all   of   testing   at  website. https://testmultimeter.com/
These  are   example   of    testing.

30   devices  testing   with   steps  and explanation  is  below.
1.  Check   Mosfet   with   multimeter     
2.   Check   IGBT     with    multimeter   
3.   Check   SCR      module   THYRISTOR  MODULE   with  multimeter
4.   Check    Diode    with   multimeter.
5.   Check    Bridge    rectifier  diode  with  multimeter .
6.   Check   Transistor    with    multimeter .
7.   Check   SCR     with     multimeter.
8.   Check    Triac    with      multimeter  .
9.   Check   Zener   Diode  with  multimeter .
and   more............................................................
Read   testing   steps   at    website .   https://testmultimeter.com/2)   รูปจริง  การวัดตัวต้านทาน  เพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิง    แถบสีไหนควรเป็นแถบสีที่ 1   ?

ดูของจริงเทียบ และ   เป็นแนวทาง ว่าตัวต้านทานที่เสียที่ไหม้   ควรอ่านค่าได้กี่โอห์ม 

ค่า    0.1  Ohm    0.5  Ohm    1  Ohm    2.2  Ohm    47  Ohm  

100  Ohm  1K    5K  10K  100K    1M   5M  10M    เป็นต้น

ดูที่ 

http://www.tdcncpart.com/c/15


อ่านค่าตัวต้านทาน  1K  Ohm
                     รูปตัวอย่าง  มีเยอะในเว็บ   >    http://www.tdcncpart.com/c/15
                              


3)  การวัด  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง   อุปกรณ์ตัวใหญ่    พาวเวอร์มอดูล

ดูที่

http://www.tdmodule.com/c/18

                                 รูปตัวอย่าง


4)   รูป   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก   เพื่อใช้ประกอบการเรียน  เช่น รูป  ตัวต้านทานชนิดต่างๆ  คาปาซิเตอร์  ไดโอด   LED  บริดจ์เรคติไฟเออร์  หม้อแปลง  ลำโพง  อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์  เป็นต้น  

ดู   และ  สำรวจที่   2    เว็บไชต์นี้

http://www.tdcncpart.com/

(  English  )   >

http://wirewoundresistorbattery.lnwshop.com/c/36


ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກ  รูปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
                                 รูปตัวอย่าง

                                 

รูปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກ
  

          

5)       วิธีการใช้มัลติมิเตอร์     วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

มี     15   บท   การใช้งานมัลติมิเตอร์    เพื่อวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

-    เช็ค ดี / เสีย  เป็น    
-    วัดอุปกรณ์เป็น   ครบอุปกรณ์ที่สำคัญ
-      เตรียมตัวไปทำงาน หรือ สมัครงาน  มีพื้นฐานดี  สามารถต่อยอดไปได้ไกล  
         บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆต้องการคนที่มีพื้นฐานดีและเตรียมพร้อมจะทำงาน  
         เมื่อเข้าไปทำงานแล้วใช้เวลาเรียนรู้งานไม่มาก
-    ลดต้นทุน    ใช้ของให้คุ้มค่า    อุปกรณ์หายากแล้วจำเป็นต้องซ่อมเพื่อใช้งานต่อ  

     ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง

15   Lesson  Test  Electronic  Components    มี  15  บท  146 หน้า  

วัดอุปกรณ์อิเล็กฯ เป็นเล่มนี้เลย      ในการซ่อมวงจร   ซ่อมเครื่องและซ่อมบำรุง   ต้องเช็คอุปกรณ์ดีเสีย


อ่านได้   2  ที่  คือ  Google  Play   และ  Mebmarket

5.1 )     Google    Play          อ่านผ่านมือถือ    สะดวกสำหรับยุคนี้

https://play.google.com/store/books/details?id=-BkmEAAAQBAJ


5.2 )    MEB  MARKET     เป็นร้าน   E  BOOK   ยอดนิยม อันดับต้นๆของไทย   

โดย  mebmarket   มี   App  ในมือถือ ทั้ง 2  ระบบ คนนิยมใช้ App นี้ในการอ่าน

https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&book_id=128127&page_no=1


หนังสือ  การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม  EBOOK

มีรูปประกอบเยอะ        เข้าใจง่าย