การเทียบเบอร์ IC เทียบเบอร์ไอซีเพื่อหาเบอร์แทน

แนวทางเทียบเบอร์ IC    การเทียบเบอร์ไอซี


เทียบเบอร์ IC   เทียบเบอร์ไอซี


ภาพรวม  IC  ที่มีเบอร์แทนคือเป็นไอซีพื้นฐานที่นิยมใช้ในตลาด   เช่น  ไอซีเรกูเลเตอร์  ไอซีดิจิตอล ไอซีฟังก์ชั่นมาตรฐานอื่นๆที่มีความต้องการในตลาด     จึงมีหลายโรงงานผลิตออกมาให้เลือก มันมีตัวถัง ตำเหน่งขา ฟังก์ชั่นเหมือนกัน   และค่าทางไฟฟ้าก็เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก     เบอร์ขึ้นต้นอาจต่างกันเพื่อใช้สื่อถึงโรงงานผลิตว่ามาจากโรงงานผลิตที่ไหน    ส่วนเบอร์หลังจากเบอร์ขึ้นต้นจะเหมือนกัน   

1)   เบอร์แทนในลักษณะสเปคดีกว่าคือ มีตัวถัง ตำเหน่งขาเหมือนกันและค่าทางไฟฟ้าที่ดีกว่าโดยเขาผลิตมาให้เลือกหลายแบบตามงานต้องการ  โดยเบอร์ลงท้ายต่างกันเพื่อบอกว่าสปคมันดีกว่า
2)   เบอร์แทนในลักษณะสเปคใกล้เคียงคือ ฟังก์ชั่นใช้งานยังคงเหมือนกันแต่ค่าทางไฟฟ้าจะด้อยกว่าระดับหนึ่ง   เมื่อช่างพิจารณาจากงานแล้วน่าลองใช้จึงใช้เบอร์ใกล้เคียงนี้   หรืออาจเป็นกรณีฟังช์ชั่นใช้งานยังคงเหมือนกันแต่ตัวถังต่างกัน  กรณีนี้ช่างต้องทำการดัดแปลงขาเอง    
3)   เบอร์แทนโดยตรงในลักษณะผลิต LOT ใหม่ หรือ OEM  โรงงานเห็นว่าไอซีเบอร์นี้มีความต้องการในตลาดจึงผลิตออกมาและใช้คำว่า For  ,  replacement   ซึ่ง LOT ใหม่นี้ชื่อโรงงานอาจไม่ระบุหรือระบุชื่อเป็นโรงงานใหม่ที่แตกต่างจากอุปกรณ์ตัวเดิม    เบอร์เหมือนกันแต่อะไหล่มาจากคนละที่
4)   เบอร์แทนโดยตรงแต่เป็นคนละเบอร์   คือโรงงานตั้งใจผลิตออกมาเพื่อให้ตัวถัง ตำเหน่งขา ค่าทางไฟฟ้า ฟังก์ชั่นเหมือนกัน เป็นไอซีคนละเบอร์เลยแต่ใช้แทนกันได้      

ส่วนไอซีเบอร์หายากนั้นเป็นไอซีที่นิยมใช้งานน้อย  ใช้เฉพาะงานในวงจำกัดจึงมีผลิตออกมาน้อย  สุดท้ายจะเป็นเบอร์หายาก  หาเบอร์แทนไม่ได้เลย หรือเป็นไอซีที่ออกแบบมาเฉพาะและมีลิขสิทธิ์    ป้องกันการซ่อมนอกระบบ   เพื่อลดความเสียหายและอันตรายเนื่องจากเป็นงานที่ซ่อมแล้วต้องเทสละเอียดอีกรอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องเฉพาะงานจากทีมงานของผู้ผลิตเครื่องเท่านั้น  ไอซีหรืออะไหล่จึงไม่มีขายทั่วไป  อะไหล่ไม่มีทำให้ซ่อมไม่ได้   ต้องเข้าศูนย์ซ่อม

เทียบเบอร์ IC   เทียบเบอร์ไอซี  เพื่อหาเบอร์แทน

เทียบเบอร์  IC   เทียบเบอร์ไอซี  เพื่อหาเบอร์แทน
เลือก หัวข้อ  / เรื่อง  อ่านต่อ